Действие на хомеопатията

Холистични подходиХомеопатията се базира на откритие наречено закон на подобието. Най-общо казано от откритията на своя създател, Хомеопатията е онова вещество, което причинява болестта и може да я излекува. Това са първите експерименти направени от Самуел Ханеман, съществуват още много примери за подобни похвати, които използвал немският лечител и автор на книги.

Като пример може да се вземе дори обичайната доза кафе, която повечето хора пият, за да останат будни. В хомеопатията кафе се ползвало само в малка доза и се прилагало за лечение на безсъние, в резултат на превъзбуда.

Терминът Хомеопатия: самият термин хомеопатия отразява базисната теория на науката и начините на лечение. Такъв се състои от една субстанция и може да се ползва като лекарство когато симптомите са подобни на тези на здрав пациент, когато приеме същата субстанция.

Наред с това Самуел Ханеман дава названието и на конвенционалната медицина – алоптична, от алопия, което значи друг.

Минималните количества – откривателя на хомеопатията Ханеман, доказва и, че едно лекарство може да доведе до подобрение в симптомите, ако бъде прилагано в малки дози и те да покажат прекрасни резултати. За целта той разработва система наречена потенциране, а в нея всяко лекарство е подложено на поредица от разреждания. В резултат се получават нетоксични лекарства, които не губят силата си да лекува, а само са хомеопатично индицирани. При тях, колкото по-голям е номерът на лекарството, толкова повече е то разреждано и раздрусвано. Предвид това, че по-силните препарати действат по-дълбоко, то те са високо потенцирани. Тук обратно на познатите в традиционната медицина лекарствени продукти се наблюдава обратното. За да се подчертае тази разлика, хомеопатичните продукти, често са наричани лекарства. Терминът лекарство в хомеопатията се отнася за извънредно малки дози на хомеопатични лекарства.

В доказване на лекарствата – за да получи свойствата на субстанциите като потенциални лекарства, Ханеман прави поредица експерименти. В тях участвали здрави хора, на които било дадено да вземат определена субстанция. За определен период се проследявала цялата картина и ефекта, които оказват субстанциите над човешкото здраве. В експериментите на Хадеман било изключително важно те да се прилагат на хора, а не на животни. Това се дължало на нуждата от споделяне и мисловен процес, след което в края на експеримента подложените на тестове ще могат да споделят изпитания ефект, преживяния емоции и начина си на мислене.

Според откривателя на хомеопатията Хадеман, всяко нещо, което може да предизвика симптоми, може да се изследва. Субстанциите, които били изпитани, чрез доказване, в последствие могат да се ползват като лекарства в хомеопатията. В различните етапи от развитие на хомеопатията, изпитваните вещества са варирали и така се стигнало до откритията днес и приложението на множество нетоксични лекарствени продукти. Хомеопатията предлага природни средства от растения, минерали, храни, бактерии и някои отровни вещества.

Scroll to Top