Какво трябва да знаем за работата с климатици

Правилната експлоатация с климатика, работата с дистанционното управление са сред водещите въпроси, които вълнуват много потребители. Ако на тях не се обърне внимание се рискува срокът на експлоатация да е по-кратък или съпътстван от проблеми.

Ето, защо производителите на климатични инсталации дават следните насоки, на които да се обърне внимание:

Ръчно управление – обратно на принципа на работа при всички останали домакински уреди, климатикът винаги се монтира на високи места и недостъпни терени. Това е обяснение и защо до климатичното тяло нямаме пряк контрол и възможност за настройки с ръка. Този факт обаче не оправдава защо и у климатика не липсват копчета и бутони. Всъщност именно те правят адаптирането и настройването на желаната температура възможни, както и упражняване на контрол, дори в извънредни ситуации. В реда на мисли за последното – повреда на дистанционно, изтощена батерия и др.

Когато ръчното управление на климатици дд трейд модел Toshiba RAS-2837X-K не работи и се търсят бутони, за да бъде изключено устройството. С бутон Auto може да се активира ръчния контрол и съответно да се отнеме правото на автоматизирано управление. С този бутон може да се контролира и посоката на въздушния поток. Ръчното регулиране на въздушната струя в хоризонтално положение може да стане с преместване на ръцете по вертикалните жалузи, които следствие променят посоката на струята въздух.

Дистанционно управление – това е най-приятния, лесен и „мързелив“ начин. При него не са нужни много действия или загуба на време.

Преди работа е важна проверката – добре е да проверите дали заземяващият кабел е правилно монтиран и дали функционира безопасно. Проверка се прави и на мрежата на филтъра. Преди включване на климатика се прави и проверка на всяка една част, това дали е почистена и добре поддържана.

Съвети за безопасност – важно да се обърне внимание на температурата, както атмосферна, така и зададена за достигане в помещенията. Когато указанията на книжката за климатика не бъдат спазвани, автоматична защита и активиращата функция на модула вътре могат да причинят неефективността в работата на климатика. Такава се изразява с бавно охлаждане, бързо затопляне и обратното.

Scroll to Top