Механизми на двигателя – коляново-мотовилков механизъм

Коляновият вал задвижва автомобила и някои части а двигателя. Той има сложно устройство, което представлява няколко основни части – мотовилни шийки, основни шийки, рамена и противотежести.

Коляновият вал се изработва от специален чугун или стомана. Тук може да разгледате и поръчате колянов вал за всеки вид и модел автомобил, съвети при използването на GPS навигатор:

Коляново-мотовилковият механизъм служи да превърне топлинната енергия на горивото в механична работа и постъпателно-възвратно движение на буталото – във въртеливо на коляновия вал. Той се състои от цилиндър (цилиндров блок), цилиндрова глава, бутало, бутални пръстени и бутален болт, мотовилка, колянов вал, маховик и картер.

Предназначението на цилиндъра е заедно с главата да образува камера, в която се извършва работния процес. Със стените си той направлява буталото при движението му. Ето, защо е много добре изгладен и полиран до огледален блясък. При охлаждане с течност всички цилиндри се отличават с горния картер в общия блок. Така се получава цилиндровият блок. Ако охлаждането на двигателя е въздушно, цилиндрите се отливат единично и външно имат охладени ребра. Материалът на цилиндрите бива най-често от чугун.

Повече за понятие за двигател и видове автомобилни двигатели на адрес: http://informeishun.com/2017/04/24/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8.

При много цилиндрови двигатели с течност охлаждане цилиндровият блок се отличава от алуминиевата сплав и има цилиндрови втулки от чугун, при които вътрешната повърхност е работна, а външната се мие непосредствено от охлаждащата течност. Ремонтът на двигателя в такъв случай е много улеснен.

Цилиндровата глава – тя затваря неподвижно цилиндъра откъм противоположната страна на коляновия вал. В зависимост от охлаждането тя има двойни стени (водна риза) или охладителни ребра. В нея се разполагат горивните камери и запалителните свещи. При четиритактовите двигатели с висящи клапани формата на главата се усложнява от каналите за всмукване на горивната смес и за изпускане на изгорелите газове.

Буталото – то служи за затваряне на цилиндъра, като поема налягането от изгорели газове през работния такт.

Бутални пръстени – служат за уплътняване на буталото в цилиндъра и обират маслото от стените на цилиндъра.

Буталов болт –  съединява подвижно буталото с мотовилката.

Мотовилка –свързва буталото с коляновия вал като предава силите от буталото към вала и обратно.

Scroll to Top