Събиране на отпадъци от жилище и рециклиране на пластмаса: как да го направите правилно?

Замисляли ли сте се: Какво е пластмаса?

Днес, за да дадем най-точна представа за пластмасата и насоки как да организирате събиране на отпадъци от жилище, нека разнищим нещата от край до край за този материал:

Пластмасата може да бъде „синтетична“ или „биологична“

Синтетичните пластмаси се извличат от суров нефт, природен газ или въглища. Докато биопластмасата идва от възобновяеми продукти като въглехидрати, нишесте, растителни мазнини и масла, бактерии и други биологични вещества.

По-голямата част от пластмасата, използвана днес, е синтетична поради лесните производствени методи, използвани при преработката на суров петрол. Нарастващото търсене на ограничени петролни запаси обаче води до нуждата от по-нови пластмаси от възобновяеми ресурси като отпадъци от биомаса или животински отпадъци от промишлеността. Можете да научите повече за пластмасата тук: https://www.xn--80apb8af1ae.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.

Как се произвежда пластмасата?

По-голямата част от пластмасата, използвана днес, се получава чрез следните стъпки:

Добив на суровини (предимно суров нефт и природен газ, но също и въглища) – те са сложна смес от хиляди съединения, които след това трябва да бъдат преработени.

Процесът на рафиниране превръща суровия петрол в различни петролни продукти – те се трансформират, за да произведат полезни химикали, включително „мономери“ (молекула, която е градивните елементи на полимерите). В процеса на рафиниране суровият петрол се нагрява в пещ, която след това се изпраща в дестилационната единица, където тежкият суров петрол се разделя на по-леки компоненти, наречени фракции. Едно от тях, наречено нафта, е решаващото съединение за производството на голямо количество пластмаса. Има обаче и други средства, като например използването на газ.

Полимеризацията е процес в петролната промишленост, при който леките олефинови (бензинови) газове като етилен, пропилен, бутилен (т.е. мономери) се превръщат във въглеводороди с по-високо молекулно тегло (полимери). Това се случва, когато мономерите са химически свързани във вериги.

Събиране и рециклиране на пластмаса: как да го направите правилно?

Видове пластмаса:

Основната съставка на повечето пластмаси е производно на суров нефт и природен газ.

Има много различни видове пластмаси – прозрачни, мътни, твърди, гъвкави, твърди, меки и др.

Пластмасовите продукти често са полимерна смола, която след това се смесва със смес от добавки (вижте полимер срещу пластмаса). Добавките са важни, защото всяка от тях се използва, за да придаде на пластмасата оптимални специфични свойства като здравина, гъвкавост, еластичност, цвят или да я направи по-безопасна и по-хигиенична за използване за конкретно приложение (реф.).

От какъв тип пластмаса е направен даден продукт, понякога може да се определи, като се погледне номерът на дъното на пластмасовите контейнери.

Някои от основните видове пластмаса са показани по-долу.

PET – (PETE) – Полиетилен терефталат

HDPE – полиетилен с висока плътност

PVC – поливинилхлорид

LDPE – Полиетилен с ниска плътност

PP – Полипропилен

PS – Polistiren

Други видове пластмаса.

Защо е важно да рециклираме отпадъците?

Всеки човек, домакинство, институция генерира отпадъци. Отпадъците са, сред най-разнообразните: от битови и биоразградими до индустриални и опасни, морски отпадъци, медицински отпадъци, отломки, строителни материали, течни отпадъци, добре познатата пластмаса, метал и хартия, които в момента са най-рециклирани.

Пластмасата е важен и повсеместен материал в нашата икономика и ежедневието. Той има множество функции, които помагат за справяне с голям брой предизвикателства, пред които е изправено нашето общество. Леките и иновативни материали помагат за направата на автомобили или самолети например. В опаковките пластмасите спомагат за безопасността на храните и намаляват хранителните отпадъци.

Начинът, по който пластмасите се произвеждат, използват и изхвърлят обаче, не успява да улови ползите, които една кръгова икономика би донесла, и за съжаление допълнително замърсява околната среда.

Източник: чистачи.соm

Scroll to Top