Механизми на двигателя – коляново-мотовилков механизъм

Коляновият вал задвижва автомобила и някои части а двигателя. Той има сложно устройство, което представлява няколко основни части – мотовилни шийки, основни шийки, рамена и противотежести.